Choć dla wielu osób pojęcia etyki i windykacji trudno ze sobą pogodzić, warto zastanowić się nad tym, jaki powinien być katalog zasad etycznych, kiedy trzeba wyegzekwować należność od klienta. Czy etyka ma znaczenie w postępowaniu windykacyjnym?

Etyka w biznesie, czyli dziwny jest ten świat

We współczesnym świecie, a w szczególności tym biznesowym, łatwo znaleźć takie przykłady, kiedy teoria nie znajduje odzwierciedlenia w praktyce. Często jedno się mówi, a robi zupełnie co innego. Z jednej strony coraz więcej konferencji dotyczy etyki w biznesie, a firmy tak ochoczo chwalą się wprowadzaniem działań z zakresu CSR, czyli prowadzenia interesu społeczne odpowiedzialnego, z drugiej jednak strony to finansowy zysk jest zdecydowanie najważniejszy dla wielkich korporacji czy też firm w sektorze MŚP.

W ogłoszeniach o pracę dotyczącą windykatorów zwykle pojawiają się takie wymagania jak np. „wysoka skuteczność w osiąganiu celów”. Samo ich wynagrodzenie w dużej mierze często jest oparte na tym, jakie wyniki się osiąga. Nie jest to model funkcjonujący wyłącznie w branży windykacyjnej. Coraz większe znaczenie na rynku pracy ma obecnie ten merytoryczny system wynagradzania.

Trzeba jednak przyznać, że działania firm windykacyjnych czy, w ostateczności, komorników sądowych, wywołują negatywne skojarzenia u większości ludzi. Dla całej branży windykacyjnej, a także samych wierzycieli i dłużników, byłoby jednak zdecydowanie lepiej, gdyby działania firm windykacyjnych nie były tak jednostronne. Jeszcze lepiej, gdyby w powszechnej świadomości panowało przekonanie, że firmy windykacyjne wykonują odpowiedzialną i ważną pracę, kierując się wysokimi standardami etycznymi.

Czy etyczna windykacja może się opłacać?

Abstrahując od kwestii etycznych, warto zastanowić się nad tym, czy działania etyczne mogą być po prostu opłacalne finansowo. Odpowiedź na to pytanie nie jest jednoznaczna. Z jednej strony windykatorzy działający w imieniu prawa muszą być skuteczni, czyli doprowadzić do spłacenia długu. Zbyt miękkie postępowanie i brak asertywności mogą zmniejszyć skuteczność ściągalności zadłużenia.

Z drugiej jednak strony windykacja za wszelką cenę może również odbić się negatywnie na wizerunku firmy windykacyjnej. Warto pamiętać, że aktywność windykatorów jest pod coraz bardziej czujną kontrolą zarówno przepisów prawnych, jak i mediów. Każde nadużycie może szybko odbić się negatywnie na wiarygodności, która jest kluczowa, by odnieść sukces w dzisiejszym biznesie.

Agresywna windykacja często także nie doprowadza do skutecznej egzekucji długów. Warto pamiętać, że wielu dłużników, chce spłacić swoje zobowiązania, tylko czasem z obiektywnych przyczyn potrzebuje na to więcej czasu. Windykacja polubowna, szczególnie na dłuższą metę często potrafi przynieść znacznie lepsze wyniki finansowe niż dążenie do jak najszybszej egzekucji długów.

Jak można egzekwować długi w sposób etyczny?

Trudno precyzyjnie określić, co to znaczy, że dany proces windykacyjny jest prowadzony w sposób etyczny. Można jednak założyć, że etyka w windykacji oznacza traktowanie się z szacunkiem wszystkich stron postępowania. Znaczenie ma to oczywiście interes wierzyciela i poszanowanie praw dłużnika. Dobrze jednak pamiętać, że dla pośredników, czyli windykatorów, proces egzekucji długów również może być wyczerpujący, także i pod względem emocjonalnym. Należy również pamiętać, że standardy etyczne powinny również obowiązywać wobec samych windykatorów, którzy wykonują swoją pracę.

Firma windykacyjna, która chce działać w sposób skuteczny i etyczny, powinna opracować kodeks właściwego postępowania. Wszelkie procedury powinny być w pełni transparentne. Przede wszystkim jednak ważne jest to, aby ustalone zasady rzeczywiście były jedną z cenionych wartości dla danej firmy windykacyjnej.