Przed sprężarkami, które wykorzystywane są w procesach związanych z produkcją żywności, stawia się szereg bardzo restrykcyjnych wymagań. Najczęściej wymagana jest wysoka jakość i całkowita czystość sprężanego powietrza. W praktyce wymagania takie spełniają tylko niektóre typy urządzeń.

Zastosowanie sprężonego powietrza w produkcji żywności

W produkcji żywności sprężone powietrze wykorzystywane jest na dwa zasadnicze sposoby. Po pierwsze wykorzystuje się je do procesów takich jak napowietrzanie, spienianie, itd. składników używanych na liniach produkcyjnych. Oczywiste jest więc, że powietrze takie musi cechować się bardzo wysokim poziomem czystości, by nie doszło do zanieczyszczenia produkowanej żywności. Czystość taką uzyskuje się najczęściej dzięki zastosowaniu bezolejowej sprężarki śrubowej.

Sprężone powietrze wykorzystywane jest również do zasilania używanych w przemyśle spożywczych maszyn i urządzeń o napędzie pneumatycznym. W takim przypadku jego czystość ma znaczenie zależne od konkretnego typu urządzeń i ich wrażliwości na obecność zanieczyszczeń. Najczęściej używa się tu śrubowych sprężarek olejowych, wyposażonych w wydajne systemy oczyszczania sprężonego powietrza z resztek oleju i pary wodnej.

Śrubowe sprężarki bezolejowe w produkcji żywności

Zdecydowanie najbardziej oczywistym rozwiązaniem jest zastosowanie sprężarki bezolejowej. Urządzenie takie do pracy nie potrzebuje oleju, ani żadnego innego medium uszczelniającego. Kompresory tego typu wykonywane są z materiałów o bardzo niskim współczynniku tarcia. Wykonuje się je najczęściej z wysokiej jakości, zaawansowanych materiałów syntetycznych. Taka konstrukcja sprawia, że sprężarki tego rodzaju charakteryzują się relatywnie wysoką ceną i dużymi kosztami eksploatacji.

Sprężarki bezolejowe, a olejowe w produkcji żywności

Wysokie koszty zakupu i utrzymania nowoczesnych sprężarek bezolejowych sprawiają, że producenci żywności poszukują alternatywnych rozwiązań. Zastosowanie znajdują tu kompresory olejowe, które dodatkowo wyposaża się w bardzo skuteczne systemy oddzielania oleju i zmniejszania wilgotności sprężanego powietrza. Zastosowanie wydajnych filtrów i kondensatorów oleju, a także nowoczesnych osuszaczy pozwala w praktyce na uzyskanie sprężonego powietrza o jakości zupełnie wystarczającej w wielu gałęziach przemysłu spożywczego.

Zastosowanie sprężarek olejowych w produkcji żywności

W przypadku gdy sprężone powietrze wykorzystywane jest wyłącznie do zasilania urządzeń napędzanych pneumatycznie, możliwe jest wykorzystanie tradycyjnych sprężarek olejowych. Należy jednak pamiętać, że wiele w tym przypadku zależy od wrażliwości tychże urządzeń. W użyciu są dziś maszyny, które do prawidłowego działania potrzebują sprężonego powietrza o zwiększonej czystości, jak również takie, w których kwestia ta nie ma większego znaczenia. W różnych gałęziach przemysłu spożywczego znajdują więc zastosowanie zarówno klasyczne sprężarki olejowe, jak i modele wyposażone w skuteczne systemy oczyszczania powietrza.

Jak widać na powyższych przykładach, przemysł spożywczy nie jest pod omawianym względem jednorodny. Ze względu na dużą różnorodność używanych w procesach przemysłowych maszyn używane jest tu zarówno powietrze całkowicie czyste i pozbawione śladów oleju, jak i takie, które może zawierać pewną ilość zanieczyszczeń. Przekłada się to na dużą różnorodność modeli kompresorów powietrza, które używane mogą być w tym sektorze gospodarki – od nowoczesnych urządzeń bezolejowych, do tańszych, tradycyjnych konstrukcji.