Rozbudowa magazynu o dodatkowe poziomy, chociażby za pośrednictwem antresoli stawia pytanie o płynne połączenie stref roboczych. Winda poruszająca się w pionie lub pod lekkim kątem to szansa na przyśpieszenie transportu.

Dlaczego dźwig w magazynie?

W windzie magazynowej mieści się jednocześnie wiele palet, a bezpośrednia obecność operatora w dźwigu nie jest potrzebna. Wystarczy ustawiony panel sterowania na zewnątrz w celu zyskania płynności transportu. Samonośna konstrukcja zapewnia większe bezpieczeństwo wdrożenia. Nie wywołuje potrzeby przebudowy obiektu. Windy magazynowe można wprowadzić bezpośrednio do wnętrza składu, albo na zewnątrz, chociaż to wymaga już nieco większych inwestycji i przygotowania ochrony przed zmiennymi warunkami atmosferycznymi. Przed dźwigiem w magazynie znajduje się najczęściej elastyczna platforma robocza przystosowana do aktualnie stosowanych urządzeń, w tym wózków ręcznych i widłowych. Windy to urządzenia podlegające szczególnej kontroli serwisowej. Dane o naprawach wprowadza się do specjalnie wydzielonego dziennika. Dźwig to najlepsze rozwiązanie do centrów logistycznych z wieloma piętrami i magazynów o podobnym układzie. Dźwigi towarowe wymagają z reguły dokładnego obudowania oraz odbioru przez UDT. Większość firm zajmujących się wdrożeniem odpowiada za dostarczenie niezbędnej dokumentacji i odpowiada na bieżące zgłoszenia serwisowe.

Zasady pracy z urządzeniem

Instrukcja użytkowania i szkolenie BHP dla pracowników posługujących się dźwigiem to sprawy podstawowe. Przed rozpoczęciem eksploatacji każdego dnia operator powinien sprawdzić zgodność techniczną. Z windami pracują najczęściej dwie osoby, które na bieżąco potwierdzają wysyłkę i odbiór asortymentu we wskazanym miejscu. Widoczność windy z ładunkiem i wydzielenie odpowiednich stref, w których mogą poruszać się jedynie pracownicy związani z zarządzaniem ładunku to ważna pomoc organizacyjna i naturalna ochrona przed wypadkami. W windach magazynowych nie wolno przekraczać maksymalnego udźwigu i wysyłać towarów niezabezpieczonych, czy nawet wystających poza drzwi.

Zasady wdrożenia windy w magazynie

Szyb windy powinien znajdować się w bezpiecznej odległości od pozostałych stref roboczych. Specjaliści związani z wdrożeniem dźwigu oceniają wytrzymałość ścian budynku i formę zabudowy zgodnej z zasadami bezpieczeństwa. Nie można zatem podjąć decyzji o wdrożeniu urządzenia od razu. To wymaga dodatkowych analiz i spełnienia konkretnych warunków konstrukcyjnych.

Czy to dobra inwestycja w gospodarce magazynowej?

Winda w magazynie to przede wszystkim oszczędność czasu i szansa na podniesienie efektywności komunikacji pomiędzy piętrami. Poprawiają wyraźnie efektywność pracy, przemieszczają się bardzo szybko i nie ingerują najczęściej w konstrukcję obiektu, co ułatwia naprawy i przystosowanie do dalszej rozbudowy składu. Przed inwestycją należy potwierdzić stan nieruchomości i zadbać o zachowanie odpowiednich norm bezpieczeństwa. Każdy użytkownik windy magazynowej pozostaje w stałym kontakcie z oddziałem UDT.