Gdy wykonujemy dla kogoś jakąś usługę nawet nie bierzemy pod uwagę tego, że nie otrzymamy za nią wynagrodzenia. Dziś jednak zdarzają się czasem sytuacje, gdy spotyka nas taka przykra niespodzianka. Jest to bardzo frustrujące, ponieważ niesie znaczne straty.

Jakie kroki podjąć w celu odzyskania pieniędzy?

Na początku gdy dostrzeżemy zwlekanie z zapłatą, przede wszystkim powinniśmy próbować się z taką osobą skontaktować. Oczywiście zapewne usłyszymy, że sytuacja jest trudna i dana osoba nie dysponuje środkami, by wypłacić nam zależność. W takiej sytuacji dobrze jest postawić od razu twarde warunki. Zawrzeć umowę ustną dotyczącą tego, kiedy upływa termin wpłaty pieniędzy. Jeśli klient do tego dnia nie odezwie się do nas i nie uiści kwoty, wówczas trzeba podjąć nieco szerzej zakrojone działania.

Pomoc firm windykacyjnych

Wiele osób nie chce iść do firmy windykacyjnej po pomoc. Dlaczego? Między innymi, z obawy przed wysokim kosztem procesu windykacyjnego. Tymczasem, jeśli dług jest naprawdę przedawniony, wówczas warto działać szybko. Większość agencji windykacyjnych pobiera wynagrodzenie od sukcesu, czyli po odzyskaniu pieniędzy. Dodatkowo po doliczeniu odsetek za opóźnienie oraz opłat windykacyjnych na koszt dłużnika, może się okazać, że prowizja agencji windykacyjnej jest w całości pokryta, i wierzyciel nie poniesie dodatkowych kosztów związanych z dochodzeniem należności.

Jak przebiega proces windykacyjny?

Jeśli już zaczniemy korzystać z usług firmy windykacyjnej, w gruncie rzeczy nie musimy się o nic martwić. Wszystko bowiem będzie działo się samoczynnie, a my będziemy informowani o przebiegu procesu. Oczywiście na początku do zadłużonego u nas klienta, będą przychodziły ponaglenia i wezwania do zapłaty. Jeśli to nie przyniesie żadnego skutku, zaczną się także telefony. W niektórych sytuacjach firma windykacyjna wysyła do dłużnika swojego przedstawiciela, by ten próbował go nakłonić do spłaty oraz rozwiązać problem zaległych płatności.

Musimy wiedzieć o tym, że firma windykacyjna działa zgodnie z prawem. Windykacja to sztuka negocjacji mająca na celu odzyskanie pieniędzy w jak najkrótszym czasie, bez konieczności egzekucji komorniczej. Windykator stara się rozwiązać problem długu polubownie, często spowodowany przejściowym zatorem płatniczym. Udana negocjacja przynosi efekt w postaci odzyskanych pieniędzy, oraz pozostawia szansę na kontynuację współpracy z kontrahentami wierzyciela. Oczywiście, nie bez znaczenia jest dobra wola dłużnika i propozycje polubowne spłaty zadłużenia. Firma windykacyjna będzie się starała do końca rozwiązać problem długu, gdyż jest to zawsze tańsze i szybsze rozwiązanie dla obu stron. Dopiero, po wykorzystaniu czasu do negocjacji i wszystkich narzędzi windykacyjnych, windykator będzie rekomendować swojemu klientowi żeby sprawę skierować do sądu.