Zanim zapiszesz się na kurs operatora wózka widłowego, pamiętaj o kilku faktach! 

Kursy dające uprawnienia operatorów wózków widłowych cieszą się obecnie w Polsce coraz większym powodzeniem. To dobry kierunek rozwoju zawodowego w branżach remontowo-budowlanych oraz handlu w sklepach wielkopowierzchniowych, gdzie użycie wózków widłowych stało się już standardem, warto jednak jeszcze przed przystąpieniem do kursu, uświadomić sobie kilka ważnych faktów, aby nie rozczarować się brakiem kwalifikacji lub oblaniem egzaminu państwowego wynikającym z naszego niedoinformowania.

Po pierwsze: sam udział w szkoleniu nie jest jeszcze równoznaczny z uzyskaniem kwalifikacji państwowych

Samo ukończenie, czyli odbycie kursu na operatora wózka widłowego, nie jest równoznaczne z uzyskaniem uprawnień. Nic więc nie da uczestnictwo w kursie, jeśli nie przystąpimy do oficjalnego egzaminu państwowego. Egzamin państwowy składany jest przez kandydata przed Komisją Urzędu Dozoru Technicznego, która weryfikuje zarówno wiedzę teoretyczną, jak i praktyczne umiejętności prowadzenia wózka widłowego. To ważna informacja, bo tylko osoby, które zdały egzamin przed Komisją Dozoru Technicznego mogą prowadzić wózki widłowe na terenie całej Europy. Dlatego jedyną instytucją nadającą uprawnienia państwowe, aktualne na terenie całej Unii Europejskiej jest w Polsce wyłącznie Urząd Dozoru Technicznego. Samo ukończenie kursu bez pozytywnego zdania egzaminu nie oznacza nic ponad to, że w takim kursie uczestniczyliśmy. Egzamin ten trzeba bezwzględnie zdać.

Po drugie: nie możesz odmówić przejścia psychotestów podczas kursu! 

Podczas odbywania kursu na operatora wózka widłowego uczestnicy przechodzą przez specjalistyczne psychotesty badające ich odporność na stres, poziom regulacji emocjonalnej, odpowiedzialność i brak skłonności autodestrukcyjnych, w tym posiadania nałogów. Wielu uczestników nie chce poddawać się testom lub czyni to niechętnie. Tymczasem obowiązkowe psychotesty to podstawa przyszłego bezpieczeństwa prowadzenia wózka. Nie można w żadnym wypadku pominąć tego etapu szkolenia, bo testy służą zachowaniu zdrowia i życia użytkownika wózka oraz otaczającej go ekipy współpracowników. To psychologiczna karta wstępu do tego rodzaju pracy. Nie można przed nią uciec. I słusznie! Lepiej przecież otrzymać wskazówki psychologiczne, niż spowodować wypadek zagrażający nam lub innym.

Po trzecie: nauczy się nawyku sprawdzania stanu technicznego pojazdu!

Nawyk sprawdzaniu stanu technicznego pojazdu przed jego uruchomieniem jest wdrażany na kursie operatora wózka widłowego nie tylko z tego względu, że od niego rozpoczyna się egzamin, który bez naszego gestu sprawdzenia stanu technicznego wózka, nie zostanie nam zaliczony, ale i dlatego, aby przyszły operator wózka dbał w ten sposób o własne i cudze bezpieczeństwo. Naucz się sprawdzać stan techniczny każdego pojazdu, nie tylko wózka, a unikniesz wielu innych kłopotów, także tych na drodze. To nawyk ratujący zdrowie i życie, bo – jak przekonują także służby drogowe – przyczyną większości wypadków na drogach lub w innych formach transportu jest właśnie zły stan techniczny pojazdu lub maszyny. Dlatego też do obowiązków operatora należy kontrola wózka oraz zgłaszanie wszelkich uwag do przełożonego. Wówczas konserwator na bieżąco usuwa niepokojące usterki.

Inspirowane: Akademia-efect.pl – uprawnienia na koparko ładowarkę