Ratownik medyczny i ratownik to dwa zupełnie odrębne pojęcia definiujące nakładające się na siebie, ale nie tożsame profesje. Tym samym, decydując się na kurs czy też studia w tym kierunku, należy zdawać sobie sprawę z różnic między tymi zawodami. Jeśli chcesz dowiedzieć się, czym różnią się obowiązki ratownika i ratownika medycznego, a także poznać wymagania niezbędne do wykonywania zawodu, przeczytaj nasz dzisiejszy artykuł.

Studia na ratownika medycznego – czy są konieczne?

W myśl ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym mianem ratownika medycznego określa się osobę, która uzyskała minimum tytuł licencjata ratownictwa medycznego na dowolnej uczelni medycznej. Tym samym w celu nabycia uprawnień do wykonywania zawodu ratownika medycznego konieczne jest podjęcie studiów kierunkowych.

Ratownik medyczny – charakterystyka zawodu

Nie ulega wątpliwości, że praca ratownika medycznego jest pracą trudną oraz niesamowicie wymagającą zarówno pod względem psychicznym, jak i fizycznym. Tym samym od przyszłego ratownika wymagana jest wysoka sprawność fizyczna, umiejętność radzenia sobie w sytuacjach stresowych, zdolność do podejmowania szybkich, ale merytorycznych decyzji oraz chęć do ciągłego pogłębiania swojej wiedzy. Wszystkie te trudności czynią z pracy ratownika medycznego rodzaj służby, pewien styl życia, który nie każdemu będzie odpowiadał.

Jeśli natomiast chodzi o bardziej techniczne aspekty pracy ratownika medycznego – jego miejscem zatrudnienia najczęściej jest karetka pogotowia (ratownicy medyczni mogą być jedynymi członkami załóg karetek lub mogą współpracować z lekarzem) lub szpitalny oddział ratunkowy (SOR). Praca ma charakter dyżurowy, w zależności od ośrodka są to dyżury 12 lub 24-godzinne. Płace są bardzo zróżnicowane, ale wahają się w zakresie 2000 do 3000 zł netto.

Ratownik – kurs na ratownika medycznego?

Czy istnieje kurs na ratownika medycznego? Według polskiego prawa – nie. Należy zatem zdawać sobie sprawę, iż kończąc taki kurs, uzyskujemy jedynie uprawnienia do bycia ratownikiem (udzielania tzw. kwalifikowanej pierwszej pomocy).

Ratownik – osoba uprawniona do kwalifikowanej pierwszej pomocy

Ratować życie, o ile nie zagraża to jemu samemu, powinien każdy, bez względu na posiadane wykształcenie. Chodzi tutaj o niesienie pomocy w ramach tzw. BLS (podstawowych czynności ratujących życie).

Należy pamiętać jednak, że każde inne czynności, wykraczające poza ramy wspominanego BLS, mogą być wykonywane tylko przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia w tym zakresie. Przyrównać to można to odwróconej piramidy, gdzie każdy wyższy stopień pozwala, a jednocześnie obliguje do pomocy szerszej i bardziej profesjonalnej. Na najniższym poziomie znajduje się każdy z nas, niemający nic wspólnego z medycyną. Piętro wyżej znajdują się ratownicy (uprawnieni do kwalifikowanej pierwszej pomocy). Na kolejnym szczeblu znajdują się ratownicy medyczni, a najwyżej lekarze medycyny.

Podsumowując, ratownictwo medyczne oraz ratownictwo to dwie odrębne profesje wymagające różnych uprawnień. Tym samym, jeśli zależy nam na umiejętnościach ratowania życia w stopniu wyższym niż amatorski, a jednocześnie nie chcemy decydować się na studia, kurs na ratownika medycznego jest dla nas wyborem idealnym. Pozwala nabyć umiejętności przydatne najbardziej w najmniej spodziewanym momencie i nierzadko ratujące ludzkie życie.

Inspirowane: wsr.edu.pl – fizjoterapia