Obecnie stomatologia dysponuje wieloma metodami leczniczymi i rehabilitacyjnymi różniącymi się czasem trwania terapii, inwazyjnością i kosztem, a także zakresem wymaganych kompetencji lekarskich. Ta reguła  dotyczy również dynamicznie rozwijającej się implantologii, która stała się dziedziną dającą możliwość najbardziej naturalnego odtworzenia zarówno wyglądu jak i funkcji zębów. Wybór odpowiedniej drogi leczenia jest złożony i powinien być oparty o wyniki badań klinicznych, własne doświadczenie lekarza w stosowaniu określonej metody leczenia, a przede wszystkim zrozumienie oczekiwań pacjenta. Dlatego więc szczególnie istotne jest nawiązanie prawidłowej komunikacji z pacjentem w zakresie planowania leczenia implantologicznego oraz finalnych oczekiwań pacjenta w związku z podjęciem leczenia.

Kwestia właściwej komunikacji z pacjentem jest obszernie omawiana w trakcie szkoleń wchodzących w skład cyklu Curriculum Implantologiczne, który od kilku lat prowadzi warszawskie centrum szkoleniowe Dental Skills Institute. Poza stricte praktycznymi tematami, które poruszane są na szkoleniach, takimi jak np.: podstawy implantologii, anatomia, czy protetyka na implantach, dużą uwagę poświęca się kwestii przygotowania pacjenta do zabiegu, w taki sposób, by był całkowicie świadomy przebiegu leczenia i jego konsekwencji.

Rozpoczęcie praktyki implantologicznej

Lekarz, decydując się na rozpoczęcie praktyki implantologicznej, wkracza w sferę efektywną, która wymaga od niego zupełnie innego podejścia do pacjentów. Zabiegi nagłe i lecznicze nie wymagają od lekarza szczegółowych objaśnień, dlatego, że niejednokrotnie są konieczne do ratowania życia ludzkiego. Jednak w przypadku zabiegów podejmowanych ze względów estetycznych należy wyjaśnić pacjentowi szczegółowo wszystkie kwestie związane z planowanym postępowaniem.

Inny jest również odbiór przez pacjenta przygotowania i wyposażenia gabinetu, oraz inne jego oczekiwania i ocena tego co się z nim w trakcie zabiegu dzieje. Lekarz zawiera z nim niejako umowę na wykonanie usługi, na podstawie której jest zobowiązany do działania zgodnie ze sztuką lekarską. Każdy, nawet w 100% prawidłowo przeprowadzony zabieg jest bezprawny, jeśli jest wykonany bez zgody pacjenta.

Obowiązkiem lekarza jest również udzielenie pacjentowi szczegółowych informacji na temat ryzyka i konsekwencji planowanego leczenia oraz wszystkich jego kosztów.

Pacjent musi w pełni zrozumieć na co wyraża zgodę. Rozmowa o zabiegu i jego ewentualnych kosztach i konsekwencjach musi przeprowadzić osobiście lekarz wykonujący zabieg.

Konsekwencje leczenia

Zakres i konsekwencje leczenia muszą być dla pacjenta jasne i jednoznaczne, dlatego lekarz powinien przeprowadzić rozmowę w takich sposób, aby pacjent wiedział na co wyraża zgodę.  Lekarz powinien wyjaśnić wszystkie pojęcia, których pacjent może nie znać i upewnić się, że to co mówi jest zrozumiałe.

Na początku należy uświadomić pacjentowi konieczność wykonania zabiegu i poinformować o ryzyku, skutkach i ewentualnych powikłaniach, a także o możliwych konsekwencjach, jeśli pacjent nie podda się zabiegowi. Ważne jest także, aby pacjent był poinformowany o postępowaniu pozabiegowym, o tym, co powinien robić, a czego musi unikać, aby implant mógł właściwie zintegrować się z kością.

Od dobrego lekarza wymaga się kompetencji komunikacyjnych, wiedzy, umiejętności badania fizykalnego i umiejętności rozwiązywania problemów. Pacjenci oczekują od swojego lekarza również skuteczności, popartej doświadczeniem oraz wiedzą. Dobry stomatolog zanim rozpocznie leczenie, informuje pacjenta o tym, jak będzie wyglądał proces leczenia, przeprowadza wszystkie niezbędne badania, planuje leczenie, by na koniec przeprowadzić pacjenta przez ten proces, podsumowując go najlepszym możliwym efektem estetycznym.

Inspirowane: Dsi-edu.com – szkolenia stomatologiczne