Od pierwszego stycznia 2019 roku gabinety stomatologiczne, które używają amalgamatu dentystycznego (lub zajmują się jego usuwaniem) zobowiązane są do wyposażenia swojego gabinetu w separatory amalgamatu. W związku z tym, od początku przyszłego roku gabinety muszą mieć podpisaną umowę z firmą, która zajmuje się utylizacją amalgamatu.

Czym są separatory amalgamatu?

Celem separatorów amalgamatu jest zatrzymanie i zbieranie cząsteczek amalgamatu. Stomatolodzy, którzy posługują się separatorami, zobowiązani są do współpracy z upoważnionym przedsiębiorstwem, zajmującym się gospodarowaniem odpadów. Wszystko po to, aby te szkodliwe substancje nie zostały uwolnione do środowiska.

Amalgamat to stop rtęci, srebra, cyny i miedzi. To rtęć sprawia, że plomby są twarde. Niestety amalgamat jest szkodliwy dla środowiska. W sytuacji, w której ulega spalaniu lub przenika do wód gruntowych, wywołuje emisję rtęci do otoczenia. Separatory amalgamatu stosuje się właśnie po to, aby to uniemożliwić. Urządzenie takie skutecznie blokuje przenikanie tej groźnej dla otoczenia substancji. Jednak sam fakt posiadania separatora to jeszcze nie wszystko – należy zadbać również o jego utylizację. Oprócz względów ekologicznych, motywujące powinny być również względy prawne.

Kto może utylizować zużyte separatory dentystyczne?

Firma, której nasz gabinet dentystyczny powierzy to zadanie, powinna posiadać wymagane zaświadczenia. Warto zaufać więc profesjonalistom, którzy dokładnie wiedzą, jakich środków bezpieczeństwa przestrzegać, oraz na dowód tego posiadają certyfikaty.

Wielu stomatologów sądzi, że separatory, po ich zużyciu, przekazywać można firmom, zajmującym się odbieraniem zużytych odpadów medycznych. Rzeczywistość jest jednak nieco bardziej skomplikowana. Takie przedsiębiorstwa nie posiadają odpowiednich pojazdów oraz certyfikatów. Warto podkreślić, że separator amalgamatu jest odpadem niebezpiecznym i tak właśnie powinno się go traktować. Nie ma więc możliwości przesyłania go kurierem. Brzmi to absurdalnie, ale na taki pomysł wpadł mieszkaniec Bydgoszczy, który nadał paczkę, zawierająca 10 kg rtęci (grożą mu za to dwa lata pozbawienia wolności).

Na co szczególnie zwrócić uwagę?

Po pierwsze, należy dokładnie sprawdzać zaświadczenia i certyfikaty firmy, której chcemy zaufać powierzając odbiór i utylizację separatora amalgamatu. Bywa, że sprzedawcy amalgamatu wprowadzają klientów w błąd, twierdząc, że zajmują się również jego utylizacją. Po drugie, należy pamiętać, że jeśli nawiążemy współpracę z nierzetelną firmą, łatwo będzie to wykryć organom kontrolującym – wystarczy, że poproszą o umowę na wywóz i utylizację separatorów. Za to z kolei grożą dotkliwe kary. Zaniedbywanie tej kwestii nie tylko jest więc szkodliwe dla środowiska, ale też zwyczajnie się nie opłaca.

Dla dobra własnego gabinetu dentystycznego, warto zatroszczyć o to, aby utylizację amalgamatu zlecić właściwej, wyspecjalizowanej jednostce. Obecnie na rynku polskim jedynie firma XXX posiada wszystkie wymagane doświadczenia dotyczące transportu, magazynowania i utylizacji separatorów.