Śruby przeznaczone do napinania, czyli śruby rzymskie to szczególny rodzaj pomocy technicznej. Napinanie sprawdza się przede wszystkim przy projektowaniu zabezpieczeń, w systemach liniowych. Co warto wiedzieć o śrubach rzymskich i jak odnieść się praktycznie do zastosowania elementu?

Gdzie można najczęściej spotkać śruby rzymskie?

To popularne rozwiązanie wykorzystywane w technikach alpinistycznych. Dobre napięcie oznacza bezpieczeństwo. Od śruby rzymskiej oczekuje się przede wszystkim wysokiej wytrzymałości i produkcji zgodnie z normami ISO, DIN, PN. Kolejne zastosowanie śrub rzymskich dotyczy naciągania siatek w gospodarstwach rolnych. Śruby napinające dominują w ogrodnictwie, uczestniczą w ochronie instalacji odgromowych, w kolejnictwie do wiązania wagonów, do regulacji cięższych łańcuchów. Śruba rzymska ze względu na wysoką odporność sprawdza się w żeglarstwie i w pracach na wysokości.

Dlaczego świadoma kontrola przekłada się na większe bezpieczeństwo użytkowania śruby?

Śruby napinające wytrzymują duże obciążenia, ale wymagają częstej kontroli przez świadomego użytkownika. Poluzowanie napięcia okazuje się przy niektórych instalacjach tragiczne w skutkach. Śruby rzymskie pozwalają nawet na podtrzymywanie precyzyjnych prototypów we właściwych pozycjach. Na rynku pojawiają się różne rozwiązania napinające, a śruby rzymskie dzieli się ze względu na końcówki. Powszechne to oko – oko i hak – oko. Zasada działania śruby rzymskiej odnosi się do nakręcania nakrętki, co powoduje naciąganie prętów.

Co można powiedzieć o ryzyku i zasadach stosowania elementu napinającego?

Największe ryzyko przy użytkowaniu elementów napinających dotyczy odkształcenia, zbyt słabego naciągu, korozji. Do diagnostyki śruby rzymskiej używa się najczęściej młotka kontrolnego, albo zwykłej techniki ostukiwania. Jeżeli śruba nie drga, zachowuje pozycję mówi się o prawidłowym ustawieniu. Producenci do tworzenia śrub rzymskich wykorzystują z reguły stal nierdzewną. Bardzo dobrze nakrętki napinające wypadają przy projektowaniu mostów linowych, przy rozstawianiu większych hal namiotowych, do stabilizowania konstrukcji podatnych na działanie zmiennych czynników atmosferycznych, szczególnie silnego wiatru. Śrubami rzymskimi stabilizuje się powszechnie maszty, węższe konstrukcje pionowe.

Dlaczego warto zainwestować w dobre śruby rzymskie?

Śruby rzymskie napinające przydają się w żeglarstwie, sektorze rolniczym, do obsługi urządzeń transportu bliskiego, w montażu namiotów, w stabilizowaniu masztów i łączeniu składów kolejowych. Trudno mówić o bardziej uniwersalnym elemencie, ale niestety wymagającym jakościowej kontroli napięcia. Wszystkie śruby rzymskie należy ocenić pod kątem występowania wad technicznych przed wdrożeniem. Nawet drobne rysy mogą przekładać się na prawidłową stabilizację, dlatego warto w sprawie zakupów kontaktować się z producentem spełniającym wysokie normy jakościowe. Zakończenia śrub rzymskich kształtuje się nawet pod spawanie lub inne ciekawe konfiguracje.