Fundamenty uznawane są na najważniejszy element budynku. Ich podstawowym zadaniem jest przenoszenie obciążeń konstrukcji na grunt. Do wykonania fundamentów najczęściej używa się betonu. Trwałość posadowienia uzależniona jest nie tylko od jakości zastosowanego materiału, ale również sposobu wykonania hydroizolacji.

Ochrona przed zawilgoceniem budynku

Nieprawidłowo wykonana hydroizolacja fundamentów może stanowić źródło poważnych problemów podczas jego eksploatacji. Jednym z nich jest zawilgocenie murów. Wilgoć znajdująca się w gruncie sprawia, że betonowe posadowienie zaczyna stopniowo nasiąkać. W wyniku zjawiska nazywanego podciąganiem kapilarnym dochodzi do zawilgocenia murów. Jego skutkiem są nieestetyczne wykwity, które powodują odpadanie tynków, tapet i powłok malarskich. Mury nasiąknięte wilgocią są również bardziej narażone na rozwój niebezpiecznych dla zdrowia człowieka pleśni i grzybów.

Zabezpieczenie fundamentów przed korozją

Fundamenty pozbawione warstwy hydroizolacyjnej są także narażone na przyspieszoną korozję. Szczególnie niebezpieczna jest destrukcja mrozowa, do której dochodzi zimą, gdy temperatura powietrza spada poniżej 0°C. W takich warunkach woda, która wniknęła w beton, zaczyna zamarzać i zwiększać swoją objętość, co prowadzi do powstawania naprężeń w strukturze betonu oraz jego rozsadzania. Dodatkowo zawilgocone fundamenty podlegają procesom karbonatyzacji oraz ługowania. Pierwszy proces polega na niszczeniu betonu przez dwutlenek węgla rozpuszczony w wodzie. Wilgoć, która wnika w posadowienie, wchodzi w reakcję chemiczną ze składnikami betonu, co prowadzi do powstania węglanu wapnia. Ten związek chemiczny przyspiesza korozję zbrojenia, jego pęcznienie i rozsadzanie fundamentów. Woda wnikająca w fundamenty może także doprowadzić do ługowania betonu, a więc wypłukiwania z niego ważnych składników, co również przyspiesza niszczenie konstrukcji, na której osadzono budynek.

Lepsza izolacja termiczna

Nieprawidłowo wykonana hydroizolacja fundamentów lub jej brak sprzyja powstawaniu tzw. mostków termicznych. Są to miejsca, przez które budynek traci ciepło lub przez które chłód dostaje się do jego wnętrza. Warto podkreślić, że zawilgocone fundamenty wykazują gorsze właściwości termoizolacyjne, co z kolei generuje większe straty ciepła, nawet w sytuacji, gdy mury zostały ocieplone. Wyższe straty ciepła przyczyniają się z kolei do wzrostu kosztów ogrzewania budynku, co przy wysokich cenach surowców energetycznych ma istotne znaczenie.

Podsumowanie

Powyższe przykłady pokazują, że hydroizolacja fundamentów to czynność, której nie należy zaniedbywać. Wszelkie błędy i zaniedbania będą skutkować szybszą degradacją całego budynku i przełożą się na wyższe koszty jego użytkowania.