Rzepak jest jedną z najpopularniejszych roślin uprawnych w Polsce. Ostatnimi laty, poprzez uproszczone zmianowanie uprawowe (które zmniejsza koszty produkcji), patogeny chorobotwórcze coraz częściej atakują i stają się coraz bardziej odporne na aktywne substancje chemiczne. Zmienne warunki pogodowe również nie sprzyjają zdrowotności upraw. Grzyby atakują przez cały okres wegetacji rzepaku. Zabiegi jesienne (w tak zwanym okresie T1) skutecznie chronią rośliny w okresie kwitnienia.

Ochrona fungicytowa T1

T1 to okres pierwszych zabiegów pielęgnacyjnych i ochronnych roślin, w przypadku rzepaku przypadający na jesień. W tym okresie najłatwiej jest zwalczyć choroby roślin wywoływane przez grzyby i zabezpieczyć je przed dalszą ich ekspansją. Jesienią najskuteczniej zwalcza się takie choroby jak szara pleśń, czernie krzyżowe czy cylindrosporiozę.

Szara pleśń i czernie krzyżowe atakują rośliny w okresie ich kwitnienia. Jeśli jesienią dopisuje ciepła aura pogodowa istnieje bardzo duże ryzyko, że grzybnie przerosną liście i zaatakują rośliny wzdłuż nerwów, przez ogonki liściowe, wprost do korzeni roślin. W takim istotne szkody będą widoczne już na początku wegetacji rzepaku.

ZDROWY ŁAN- rzepak wolny od chorób grzybowych

Technologie ZDROWY ŁAN to skuteczna ochrona i zwalczanie chorób grzybowych rzepaku. Każda z trzech dostępnych technologii zawiera skuteczne substancje aktywne, a kolejność, w której trafiają do opryskiwacza (tworząc tzw. tank miks) zapewnia maksymalne działanie. Mieszanie kolejno adiuwantu, nawozów dolistnych, fungicydów i insektycydów zapewni jednorodną, skuteczną ciecz.

Technologie ZDROWY ŁAN dostępne są w trzech wariantach.

ZDROWY ŁAN PREMIUM

Jest to technologia składająca się z pięciu substancji aktywnych.

Działanie adiuwantu Inex-A znacząc wpływa na efektywność zabiegów nalistnych, zwiększa mieszalność preparatów oraz penetrację powierzchni rzepaku. Nawożenie dolistne w okresie wzrostu uzupełnia rośliny w bor, podstawowe makroskładniki NPK- Alfa Makro oraz mikroskładniki OSD Mikro Rzepak.

Fungicydy (składające się z dwóch substancji: tebukonazol i metkonazol) zapewniają skuteczny wzrost roślin, mają działanie interwencyjne i zabezpieczające. Substancje zawarte w fungicydach powodują równomierny wzrost pędów bocznych rzepaku, ponadto skutecznie chronią przed pleśnią szarą, suchą zgnilizną kapustnych oraz czerni krzyżowych.

Insektycydy oparte o Gradient 50WG skutecznie chronią przed szkodami wywołanymi chowaczem.

ZDROWY ŁAN STANDARD

Technologia ZDROWY ŁAN STANDARD opiera swoje działanie o 4 skuteczne substancje czynne. Jest to rozwiązanie polecane przy plantacjach o wysokim i średnim potencjale plonowania.

Skład adiuwantu, nawozów dolistnych i fungicydów jest taki sam jak w przypadku ZDROWY ŁAN PREMIUM. Różnicę stanowi ochrona insektycydowa, która opiera się o produkt TopGun 50CS, skutecznie chroniący rzepak przed chowaczem.

ZDROWY ŁAN EKONOMICZNY

ZDROWY ŁAN EKONOMICZNY to technologia opierająca się na 3 substancjach aktywnych. Zastosowano adiuwant Inex-A, podobnie jak w przypadku technologii PREMIUM oraz STANDARD. Nawożenie dolistne opiera się o preparaty NPK-OSD Mineral (do uzupełniania podstawowych składników) oraz OSD Mikro Rzepak (do uzupełniania mikroskładników). Ochrona fungicydowa zapewniona jest przez produkt Plexeo (składający się z metkonazolu), a insektycydowa o TopGun 50 CS.

Podsumowanie

Rzepak wymaga szczególnej ochrony przed atakiem grzybów. Rozwiązaniem są sprawdzone technologie ZDROWY ŁAN, łączące w sobie dobrane ze szczególną starannością substancje aktywne, których działanie jest skuteczne i potwierdzone przez zadowolonych użytkowników.