Wywiad gospodarczy to szereg działań podejmowanych przez tak zwanych detektywów gospodarczych. Działania te mają na celu weryfikację wiarygodności podmiotów gospodarczych działających na rynku. Weryfikacja ta z kolei polega na pozyskiwaniu i przetwarzaniu takich informacji, jak: sytuacja prawna, płynność finansowa oraz wiarygodność handlowa przedsiębiorstwa. W jakim celu przeprowadza się wywiad gospodarczy? Czy warto skorzystać z tej formy weryfikacji kontrahentów?

W jakim celu przeprowadza się wywiad gospodarczy?

Nadrzędnym celem dokonania wywiadu gospodarczego jest weryfikacja, czyli sprawdzenie przyszłych kontrahentów i partnerów biznesowych. Takie działania skutecznie minimalizują ryzyko podjęcia współpracy z firmą potencjalnie niepewną lub nierzetelną. Jest to więc pewien rodzaj prewencji biznesowej, która pozwala na obiektywną ocenę firmy lub instytucji. Dane pozyskane w procesie przeprowadzonego wywiadu gospodarczego w praktyce służą jako cenne źródło informacji na temat konkurencyjności firmy i pomagają w podejmowaniu strategicznych i biznesowych decyzji. Zlecenie tej formy weryfikacji jest w pełni legalne, a zleceniodawca nie ponosi żadnych konsekwencji prawnych.

Co daje wywiad gospodarczy?

Korzystając z wywiadu gospodarczego, zleceniodawca zyskuje możliwość oceny ryzyka podjęcia niepewnej współpracy z kontrahentem. Wywiad pozwala więc nie tylko sprawdzić przyszłego partnera biznesowego, ale też uniknąć ewentualnych strat, pomaga w nakreśleniu obiektywnej sytuacji firmy na rynku, a w niektórych przypadkach może nawet usprawnić proces odzyskiwania należności. Dane o firmie dostarczane są w formie raportów w oparciu o zebrany materiał. Klient zyskuje w ten sposób możliwość ustalenia strategii oraz szczegółów współpracy.

W ramach działań firm oferujących wywiady gospodarcze, klient może otrzymać szczegółowe informacje dotyczące stanu finansowego i ewentualnego zadłużenia firmy, jej historii oraz planów rozwojowych, a także klientów lub beneficjentów.

Kiedy warto skorzystać z wywiadu gospodarczego?

Wiele firm i spółek dąży do pozyskania lukratywnych kontraktów za wszelką cenę, często ukrywając swoją rzeczywistą sytuację finansową. Po przeprowadzeniu wywiadu gospodarczego może (choć nie musi) okazać się, że pozornie atrakcyjny kontrahent w rzeczywistości jest przedsiębiorstwem na skraju bankructwa bądź firmą bez odpowiedniego zaplecza kadrowego lub finansowego. Pozyskiwanie takich informacji bywa skomplikowane, a przede wszystkim czasochłonne. W tej sytuacji warto więc zasięgnąć pomocy profesjonalnych firm windykacyjnych.

Weryfikacja firmy jest ważnym krokiem w podejmowaniu decyzji dotyczących przejęcia spółki lub inwestycji związanych z kosztownym projektem. Ewentualne błędy mogą skutkować stratą finansową i problemami prowadzącymi do zaburzeń funkcjonowania firmy. Odpowiednio przygotowane i przeprowadzone śledztwo biznesowe pomaga w sprawdzeniu transparentności partnera biznesowego.