Transport żywności to wbrew pozorom bardzo odpowiedzialne zadanie, firma logistyczno-spedycyjna podejmując się tego zlecenia musi spełnić szereg wyśrubowanych norm dotyczących zarówno pojazdów jak i warunków dostawy. Przewoźnik bierze na siebie nie tylko odpowiedzialność za towar ale i przyszłego konsumenta transportowanych produktów. Warunki przechowywania żywności muszą być zachowane na każdym etapie dystrybucji, poczynając od etapu produkcyjnego, przez transport i zamagazynowanie, aby nie stała się zagrożeniem dla zdrowia człowieka po jej spożyciu. Poznaj odpowiedzi na nurtujące pytania w kwestii transportu chłodniczego żywności.

Transport chłodniczy żywności – na czym polega?

Jak sama nazwa wskazuje transport taki wymaga odpowiednio niskiej temperatury w trakcie przewozu towaru, ważnym czynnikiem jest również temperatura. Odbywa się on specjalnie do tego przeznaczonymi pojazdami, pod ścisłą kontrolą warunków panujących w chłodni. Zakres temperatur jak i typ pojazdu uregulowane są prawnie.

Transport chłodniczy żywności – jakie są wymogi prawne w Polsce?

Aby chronić zdrowie konsumenta i zabezpieczyć producenta przed nieprzyjemnościami, sporządzono szereg prawnych obostrzeń dotyczących chłodniczego transportu żywności. W ustawach o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia oraz rozporządzeniach do nich wydanych z dnia 11 maja 2001 roku usystematyzowano kwestie formalne dotyczące między innymi:

  • temperatury przewozu poszczególnych grup artykułów spożywczych – np. głęboko mrożone artykuły powinny być przewożone w temperaturze – 18°C a z kategorii produktów schłodzonych w +2°C. W odpowiednich załącznikach znajduje się dokładna klasyfikacja wraz z przypisanymi temperaturami.
  • typu pojazdu i jego przygotowania – między innymi zastosowanych izolacji – każdy kierowca powinien posiadać świadectwo zgodności środka transportu z umową ATP oraz posiadanie certyfikatów urządzeń.

Transport chłodniczy żywności – dlaczego jego prawidłowy przebieg jest ważny?

Produkty spożywcze, wymagające odpowiedniej temperatury przechowywania są bardzo wrażliwe na jej wzrost, mówiąc ściśle pod wpływem ogrzania ulegną zepsuciu lub ich termin przydatności do spożycia znacznie się skróci w stosunku do podanego przez producenta. Nawet najmniejsza nieprawidłowość może mieć swoje negatywne konsekwencje zdrowotne dla konsumenta, który nieświadomie spożyje w najlepszym wypadku sfermentowany produkt.

Transport chłodniczy żywności – jakie wymogi musi spełniać przewoźnik?

Pojazdy powinny być zatwierdzone przez Powiatowy Inspektorat Sanitarny i Główny Inspektorat Weterynaryjny w przypadku przewozu mięsa, ponadto kierowca powinien posiadać aktualną książeczkę wydaną przez Sanepid.

Do wyboru przewoźnika oferującego chłodniczy transport żywności należy podejść z największą dbałością, sprawdzić czy spełnia niezbędne wymogi, gdyż powierzamy mu odpowiedzialność nie tylko za towar, ale i zdrowie konsumenta.