Nawet jeżeli użycie maski przeciwpyłowej w danym środowisku pracy jest oczywiste zarówno dla pracowników, jak i dla pracodawcy, to już nie tak oczywisty wydaje się wybór odpowiedniej maski przeciwpyłowej. Należy dokładnie przyjrzeć się asortymentowi jaki mamy do wyboru, sprawdzić czym się charakteryzują konkretne maski i na podstawie tych wiadomości podjąć decyzję o wyborze najodpowiedniejszej i najlepiej dostosowanej do danego środowiska pracy.

Kiedy stosować maski przeciwpyłowe?

Odpowiedź wydaje się bardzo prosta. Maski przeciwpyłowe powinno się stosować wszędzie tam, gdzie występuje zapylenie powietrza. Jednak nie jest to jedyne wskazanie do stosowania masek przeciwpyłowych. Powinny być one używane w miejscach, gdzie stężenie niebezpiecznych substancji w składzie powietrza przekracza NDS (najwyższe dopuszczalne stężenia) przewidziane dla tych substancji. Również wtedy, gdy zawartość tlenu we wdychanym powietrzu jest na poziomie poniżej 17% jego składu oraz temperatura wdychanego powietrza jest wyższa niż dopuszczalna norma dla warunków, w których może pracować człowiek. Należy przy tym pamiętać, że wystarczy, że został spełniony tylko jeden z powyższych warunków, aby użycie maski przeciwpyłowej było konieczne.

Zagrożenia płynące z pracy w zapylonym środowisku

Następstwa długotrwałego przebywania w zapylonym środowisku bez użycia maski przeciwpyłowej są bardzo poważne. Początkowo objawami tego stanu jest jedynie kaszel. Warto wziąć pod uwagę, że jest to odpowiedni moment na to, aby zgłosić się do lekarza i zastosować leczenie w celu cofnięcia zmian, jakie wystąpiły w układzie oddechowym.

To także czas, by zacząć stosować maskę przeciwpyłową w zapylonym środowisku. Jeśli jednak te pierwsze objawy zostaną zlekceważone, to mogą doprowadzić do znacznie poważniejszych problemów zdrowotnych. Osoby pracujące w zapylonej atmosferze, lekceważące potrzebę stosowania maski przeciwpyłowej, najczęściej zapadają na pylicę płuc. W dalszej kolejności występują takie schorzenia, jak ostre i przewlekłe stany zapalne płuc, obrzęk płuc, astma oskrzelowa, alergie a coraz częściej także rozedma płuc, nowotwory płuc, krtani, nosa i zatok przynosowych. Widać więc wyraźnie, że ryzyko płynące z nie stosowania maski przeciwpyłowej jest zbyt wysokie, aby było warto je podejmować.

Zalety masek przeciwpyłowych

Niezwykłą zaletą masek przeciwpyłowych jest ich wysoka skuteczność, wielofunkcyjność i możliwość wielokrotnego stosowania. Dzięki wymiennym filtrom nie ma potrzeby obawiania się o szybkie zużycie w razie użytkowania w mocno zanieczyszczonym środowisku. Maski zabezpieczają przed wieloma zagrożeniami i gwarantują ochronę zdrowia układu oddechowego.

Wybór odpowiedniej maski przeciwpyłowej

Wybór maski przeciwpyłowej powinien być podyktowany warunkami panującymi na danym stanowisku pracy. Można dokonać wyboru pomiędzy trzema typami masek przeciwpyłowych. Do ich oznaczenia stosuje się symbole P1, P2 i P3. Każda z nich chroni w różnym stopniu przed występującymi zagrożeniami.

Maska przeciwpyłowa klasy P1 zatrzymuje blisko 80% cząstek o rozmiarze nie przekraczającym 2 mikrometrów. Tego typu maski najczęściej stosowane są w przemyśle rolniczym i spożywczym, budownictwie, kamieniołomach, cementowniach, przemyśle drzewnym przy obróbce drewna miękkiego.

Maski klasy P2 chronią przed 94% cząsteczek, których rozmiar nie przekracza 0,5 mikrometrów. Dlatego też ich zastosowanie najlepiej sprawdza się w zatrzymywaniu pyłów azbestu, miedzi, baru, tytanu, wanadu, chromu, manganu, pyłu węglowego zawierającego wolną krzemionkę powyżej 10%, pyłów drewna twardego oraz we wszystkich branżach i sytuacjach, w których zalecane jest stosowanie masek o klasie P1. Natomiast maski o klasie P3 charakteryzują się najmniejszą przepuszczalnością i największym progiem ochrony dróg oddechowych. Maski przeciwpyłowe tej klasy chronią przed około 99,95% cząstek, które są mniejsze niż 0,5 mikrometrów.

Wybierając maskę przeciwpyłową należy wziąć pod uwagę także wygodę jej stosowania oraz komfort oddychania. Maska powinna zostać dopasowana do twarzy jej użytkownika, aby dokładnie do niej przylegała i nie dopuszczała powietrza nie przefiltrowanego. Należy zadbać o ograniczenie oporów oddychania, by praca w masce przeciwpyłowej była swobodna i nie męcząca oraz zapewniała dostęp do optymalnej ilości tlenu.

Źródło: Glovex.com.pl – Odzież ochronna