Znaczenie energii elektrycznej w prowadzeniu firmy jest kluczowe, jednak kwestia kosztów związanych z jej poborem nurtuje wielu przedsiębiorców. Ponadto, borykać się oni muszą z takimi problemami jak przerwy w dostawach energii elektrycznej, których konsekwencją może być konieczność czasowego wstrzymania bądź znacznego ograniczenia działalności.

Oszczędzanie zużycia energii wpływa na zwiększenie konkurencyjności firm, a jednocześnie stanowi jeden z istotnych obszarów wymagających usprawnienia. Pewne efekty może przynieść zmiana nawyków pracowników, dotycząca na przykład wyłączania na noc komputerów i innych urządzeń biurowych lub wymiana oświetlenia oraz sprzętu na energooszczędny i instalacja zdalnego wyłączania urządzeń. Jednak w celu osiągnięcia wymiernego zmniejszenia zużycia prądu konieczne są bardziej radykalne działania, które mogą być również proekologiczne. 

Fotowoltaika dla firm

Z analiz, jakie opublikował Instytut Energii Odnawialnej, wynika, że ceny energii elektrycznej dla przedsiębiorców w roku 2020 mogą znacznie wzrosnąć. Firmy powinny się liczyć z podwyżkami rzędu kilkudziesięciu procent nic zatem dziwnego, iż poszukiwanie innych alternatywnych źródeł prądu dla wielu stało się działaniem priorytetowym. Jednym z najprostszych i zarazem najbardziej efektywnych rozwiązań jest montaż instalacji fotowoltaicznej. Przemawiają za tym również korzystne zmiany w prawie, które znacznie ułatwiają przedsiębiorcom budowę własnych instalacji fotowoltaicznych.

Na oszczędności wynikające z korzystania z instalacji fotowoltaicznej w firmie składają się określone czynniki, a mianowicie:

  • przewidywany sukcesywny wzrost cen energii elektrycznej, spowodowany wzrostem cen, a także rosnącymi kosztami emisji CO2;
  • poprawa sytuacji prawnej dotycząca instalacji fotowoltaicznych dla firm;
  • spadek cen fotowoltaiki, spowodowany przede wszystkim zniesieniem cła na panele fotowoltaiczne sprowadzane z Chin; według obecnych obliczeń zwrot z inwestycji dla przemysłowych instalacji wynosi od 6 do 10 lat, natomiast panele mogą działać efektywnie co najmniej 25 lat; ponadto firmy mogą je kupić oraz sprzedać w ramach leasingu, którego najważniejszą zaletą są się uproszczone procedury i możliwość wpisania wydatków w koszty gospodarczej działalności;
  • możliwość magazynowania nadwyżek energii jako prosument oraz odebrania ich w ciągu 12 miesięcy – tym sposobem firmy mogą odebrać 80-70 % energii; firmy mogą starać się o uzyskanie statusu prosumenta, pod warunkiem, iż produkcja prądu nie stanowi głównego przedmiotu ich działalności, a z instalacji korzystają na takich samych zasadach, jak osoby fizyczne; w instalacjach o mocy do 10kWp prosumenci mogą odbierać 80% z nadwyżek oddanych do sieci, a powyżej 10kWp – 70%;
  • nadwyżki mogą zostać również sprzedane na ogólnych zasadach, co jest mniej korzystną sytuacją niż w przypadku magazynowania; tym sposobem firmy mogą odzyskać mniej więcej 40% wyprodukowanego prądu.

Optymalnym rozwiązaniem jest jednak stworzenie instalacji fotowoltaicznej o takiej mocy, która pozwala w czasie rzeczywistym konsumować wyprodukowaną energię tak, aby nie trzeba było oddawać nadwyżek do publicznej sieci.

Doskonale dobrana wielkość instalacji fotowoltaicznej – największe korzyści

Odpowiednie dobranie instalacji fotowoltaicznej do zapotrzebowania na energię elektryczną firmy umożliwia uzyskanie największych oszczędności. W tym wypadku rozwiązaniem jest zlecenie wykonania profesjonalnej koncepcji opartej na szczegółowej wizji lokalnej. 

Dzięki temu posunięciu, możliwe jest obliczenie zapotrzebowania energetycznego oraz dobór odpowiedniej mocy instalacji. Audyt określi także ilość zanieczyszczeń, która zostanie zredukowana dzięki instalacji fotowoltaicznej. Wskaże również, jakiego rodzaju panele zastosować w danym przedsiębiorstwie oraz określi cenę montażu.

Jeśli w wyniku przeprowadzonej wizji lokalnej zostanie potwierdzona teza o celowości zastosowania instalacji PV, przedsiębiorcy pozostanie do wykonania jeszcze jeden krok – wybór odpowiedniego instalatora. Tu warto postawić na najlepszych, spełniających wysokie standardy, a więc oferujących kompleksowe usługi montażowe, obejmujące projekt i montaż instalacji, a także jej gwarancyjną
i pogwarancyjną obsługę.

Źródło: Inverter – odnawialne źródła energii