Likwidacja spółki komandytowej to proces, który musi przebiegać zgodnie z ustalonymi procedurami. Dopasowując się do obowiązujących zasad można być pewnym tego m.in. że firma zostanie wykreślona z Krajowego Rejestru Sądowego, a majątek zostanie upłynniony. Jak powinien przebiegać taki proces? Na czyją pomoc można liczyć w tej kwestii?

Postępowanie likwidacyjne – od czego zacząć?

W związku z tym, że konieczne jest stosowanie się do obowiązujących przepisów prawnych, warto poprosić o wsparcie osoby, które będą się na tym temacie znały. Pomocne może okazać się biuro podatkowe w Poznaniuktóre udzieli m.in. informacji odnośnie tego, że do likwidacji spółki komandytowej mogą doprowadzić jedynie komplementariusze.

Niezależnie od tego, ilu likwidatorów jest dokładnie, każdy z nich ma obowiązek zgłosić do sądu rejestrowego, poszczególne informacje odnoszące się do:

  • procesu rozpoczęcia likwidacji,
  • danych personalnych wszystkich likwidatorów, łącznie z adresem zwykłym/elektronicznym do doręczeń,
  • sposobie reprezentowania spółki przez likwidatorów.

Ważne zadania do wykonania

Biuro podatkowe, wspierające komplementariuszy dopilnuje, aby zostały dopilnowane poszczególne elementy, jakich dotyczy księgowośćMowa tutaj chociażby o bilansie, który musi zostać sporządzony w ciągu piętnastu dni od momentu otwarcia procesu likwidacji. Będzie on opierał się o księgi rachunkowe, jakie to muszą zostać zamknięte definitywnie w ciągu trzech miesięcy od postawienia spółki w stan likwidacji.

Wizyta w Urzędzie Skarbowym

Konieczna będzie również wizyta w Urzędzie Skarbowym. Po to, aby dokonać zmiany w danych. Dokładnie chodzi tu o dodanie opisu “w likwidacji”. Nie można również zapomnieć o tym, aby dokonać zmiany danych w zgłoszeniu rejestracyjnym, jeżeli chodzi o podatek od towarów i usług.

Sprawa wydaje się skomplikowana, a to dopiero tylko początek formalności, jakie trzeba załatwić. Dlatego też warto poprosić o wsparcie profesjonalne biuro rachunkowe, które będzie nie tylko nadzorować prawidłowość przeprowadzonego procesu. To właśnie oni będą nadawać kierunek pewnym działaniom, dzięki czemu do likwidacji spółki dojdzie w najmniej problematyczny sposób.

Obowiązki komplementariuszy

Po zakończeniu działalności spółki komandytowej, należy zadbać o dopełnienie obowiązków, jakie związane są z takimi rzeczami, jak:

  • wyrejestrowaniem  płatnika składek za zatrudnionych pracowników,
  • końcowe rozliczenie podatku,
  • jeżeli spółka zatrudniała pracowników – formalne rozwiązanie z nimi umowy o pracę (za wypowiedzeniem, w oparciu o porozumienie stron),
  • wizyta w US mająca na celu zaprezentowanie wykazu majątku sporządzonego na dzień likwidacji,
  • jeżeli spółka była podatnikiem VAT, w US należy również przedstawić spis z natury sporządzonego na dzień rozwiązania spółki,
  • zgłoszenie zakończenia działalności, które także podlega opodatkowaniu VAT.

Trochę jest tych obowiązków, ale jeżeli wszystko ma zostać zlikwidowane w sposób kompletny, należy zadbać o dopełnienie wszystkiego. Po to, aby w przyszłości nie musieć zawracać sobie tym głowy. Niezbędne może okazać się wsparcie nie tylko biura rachunkowego, ale także prawników. Z uwagą należy podejść do wyboru takich specjalistów. Warto zwrócić uwagę na osoby polecane, cieszące się wśród klientów dobrą opinią.