Transport multimodalny jest powszechnie spotykany wśród przedsiębiorców sprowadzających towary z odległych zakątków świata. Sprawdź, jakie ma zalety i czy Twoja firma może skorzystać z przewozów multimodalnych, aby podnieść swoją konkurencyjność na rynku. 

Co to jest transport multimodalny

Transport multimodalny to proces przewozu ładunków realizowany przy użyciu różnych rodzajów transportu, takich jak transport drogowy, kolejowy, morski i lotniczy połączonych w jedną spójną łańcuchową usługę transportową. W transporcie multimodalnym jedna jednostka ładunkowa — np. kontener jest przewożona za pomocą różnych środków transportu — na przykład samochodu ciężarowego i kolei, czy statku i ciągnika siodłowego. W ten sposób multimodalny transport pozwala na wykorzystanie różnych rodzajów transportu i zróżnicowanej infrastruktury, co powoduje, że zwiększa się efektywność transportu, skraca globalny transit time i zazwyczaj obniża się finalną cenę za przewóz ładunku.

Kluczową rolą w transporcie multimodalnym jest integracja różnych rodzajów transportu, zarządzanie łańcuchem dostaw i koordynacja działań różnych operatorów transportu. W ten sposób, transport multimodalny umożliwia przeniesienie dużej ilości towaru na znaczną odległość w sposób progresywny i ekonomiczny.

Zalety transportu multimodalnego 

Spedycja multimodalna oferuje wiele korzyści przedsiębiorcom z szerokiej gamy sektorów. Transport multimodalny zapewnia wysoką efektywność kosztową. Korzystanie z różnych rodzajów transportu pozwala na zoptymalizowane wykorzystanie środków transportu i indywidualne dostosowanie do potrzeb przedsiębiorców. Zapewnia również szybki transport, a skrócenie czasu przewozu jest szczególnie znaczące w przypadku transportu odbywającego się na znacznych odległościach. Co więcej, pozwala również na zwiększenie pojemności i zarazem wydajności przewozowej. 

Niewątpliwą zaletą transportu multimodalnego jest jego elastyczność względem potrzeb i oczekiwań przedsiębiorcy. Powszechna dostępność do różnych środków transportu umożliwia wybór tych, które będą najbardziej odpowiednie dla konkretnej firmy. Dzięki zastosowaniu takiej formy przewozu masz możliwość elastycznego podejścia do czasu dostawy oraz kosztów transportowych. Ponadto przewóz multimodalny pozwala także na wybór najbezpieczniejszej trasy dla danego rodzaju ładunku i warunków drogowych, co przyczynia się do systemu bezpieczeństwa przewozu. Umożliwia również dostosowanie trasy przewozu do zmieniających się warunków transportowych, takich jak korki drogowe lub opóźnienia połączeń, poprzez wybór innych form transportu w celu zapewnienia terminowości dostawy. 

Dla kogo transport multimodalny

Transport multimodalny jest powszechnie wykorzystywany przez przedsiębiorstwa z różnych branż, takich jak handel, przemysł, rolnictwo czy branża chemiczna, gdzie ładunek wymaga różnych form transportu w zależności od ich rodzaju i ilości. Z tej formy przewozu może skorzystać każda firma, ale szczególnie poleca się ją w przypadku przewozu ładunków na dużych odległościach. W tym przypadku zyski z transportu multimodalnego są najbardziej widoczne. 

Transport multimodalny doskonale sprawdza się w przypadku importu towarów z Chin i innych państw Dalekiego Wschodu. Tu przedsiębiorcy mogą korzystać zarówno z frachtu morskiego, jak i transportu kolejowego czy lotniczego w połączeniu z transportem ciężarowym, który przejmie na siebie zadanie dystrybucji towarów do adresata z terminali przeładunkowych. Co więcej, transport multimodalny dostępny jest zarówno dla dużych, jak i średnich czy małych firm, ponieważ umożliwia przewóz nie tylko ładunków całokontenerowych, ale także drobnicowych.

 

Warto dodać, że organizacja transportu multimodalnego jest procesem złożonym i wymaga sporych umiejętności i wiedzy. Dotyczy to szczególnie przewozu towarów z odmiennych kulturowo i prawnie państw — na przykład Chin. W przypadku importu ładunków z ChL warto skorzystać z usług doświadczonego spedytora, który będzie w stanie poprawnie przeprowadzić całą operację zarówno w zakresie organizacji transportu, jak i wszelkich formalności (odprawy celne, listy przewozowe itp.). Przewóz towarów zorganizowany przez doświadczonego spedytora będzie uwzględniać preferencje zleceniodawcy w zakresie czasu i ceny usługi transportowej.